Tôi phải làm gì nếu cung cấp sai địa chỉ giao hàng?

Trong trường hợp bạn đã cung cấp sai địa chỉ giao hàng, xin vui lòng thông báo ngay đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của e.l.f. theo số hotline: (08) 5413 8609 hoặc gửi email về contact@elfcosmetics.vn. Xin đảm bảo các thông tin giao hàng bạn cung cấp là chính xác.