Làm thế nào để tôi có thể được miễn phí giao hàng?

Với mỗi đơn hàng có giá trị từ 800.000đ trở lên sẽ được miễn phí giao hàng.