Làm thế nào để tạo tài khoản trên elfcosmetics.vn?

Để tạo một tài khoản trên elfcosmetics.vn, bạn vào link http://elfcosmetics.vn/dang-nhap.html để có thể đăng ký bằng tài khoản facebook, google hoặc tạo một tài khoản mới dựa trên email của bạn.