Sản phẩm có được kiểm chứng trên động vật?

Chúng tôi hoàn toàn KHÔNG kiểm chứng sản phẩm trên động vật hoặc sử dụng những thành phần có nguồn gốc từ động vật. Sáp ong đã được thay thế bằng sáp ong nhân tạo, lanolin được thay thế bằng Bis-Diglyceryl Polyacyladinpale-2. Chúng tôi hiện đang hỗ trợ cho HSUS và là đối tác của PETA trong dự án Caring Consumer.