Làm thế nào để kiểm tra tình trạng giao hàng?

e.l.f. sẽ giao hàng thông qua bên vận chuyển thứ ba là VNPT. Để tra cứu tình trạng giao hàng, bạn vui lòng vào link http://ems.com.vn/TrackTrace.aspx và điền thông tin mã số giao hàng mà e.l.f. đã cung cấp cho bạn thông qua email xác nhận việc giao hàng.

Nếu bạn chưa nhận được email, xin vui lòng báo về cho bộ phận Chăm sóc khách hàng của e.l.f. qua số hotline: (08) 5413 8609 từ 9 AM - 5 PM từ thứ 2 - thứ 6 hoặc gửi email về: contact@elfcosmetics.vn