Làm thế nào để huỷ đơn hàng đã đặt?

Nếu muốn huỷ đơn hàng đã đặt, bạn có thể gọi điện đến bộ phận Chăm sóc khách hàng của e.l.f. theo số hotline: (08) 5413 8609 từ 9 AM - 5 PM từ thứ 2 - thứ 6 hoặc gửi email về contact@elfcosmetics.vn

Hoặc bạn có thể không chuyển khoản tiền hàng đến cho chúng tôi, theo đó, đơn hàng của bạn sẽ tự động được huỷ sau 3 ngày kể từ ngày đặt hàng. 

Lưu ý: Đơn hàng không thể huỷ sau khi bạn đã thực hiện thanh toán.