Tôi có thể sử dụng nhiều mã khuyến mãi cho 1 đơn hàng được không?

Một mã khuyến mãi chỉ được áp dụng 1 lần cho 1 đơn hàng. Bạn không thể áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi cho cùng 1 đơn hàng.